۱۳۹۰ شهریور ۱۵, سه‌شنبه

752 - پول پول می‌آورد؟

- آقا به نظر شما بحران سرمایه‌داری ناشی از ذات خود سرمایه‌داریه؟
- نه بابا چه حرفیه، هیچ مشکلی نیست که با پول حل نشه