۱۳۹۰ مرداد ۲۶, چهارشنبه

744 - بحث‌های خانوادگی

- چرا منو دنیا آوردی؟
- عزیزم، فکر کردم تو زندگی، یه زیبایی‌هایی هست که تو هم باید تجربه‌شون کنی
- پس اگه من فکر کنم تو زندگی، یه زشتی‌هایی هست، که نباید تجربه‌شون کنی، می‌تونم بکشمت؟
- لابد