۱۳۹۰ مرداد ۲۵, سه‌شنبه

743 - آزمون دانشکده‌ی ملوانی

آمار مشخصی وجود ندارد اما تا کنون حدود چند صد میلیون نوع جانور وجود داشته که نسل اغلب‌شان منقرض شده و در زمان حاضر، تنها حدود پنج میلیون نوع جانور باقی مانده است. حالا اگر بخواهیم یک کشتی بسازیم و از همه‌ی این انواع یک جفت را سوارش کنیم، چقدر چوب نیاز داریم؟


ایده از Ricky Gervais