۱۳۹۰ خرداد ۳۰, دوشنبه

723 - چقد می‌خوابی!؟

بفهم! کسی که ساعت چهار بعدازظهر بیدار می‌شه، الزاما «زیاد» نخوابیده