۱۳۹۰ تیر ۲, پنجشنبه

724 - مجری‌های مهوع

[لبخند]
به این بخش خبری خوش آمدید
[لبخند]
دیروز، در تظاهرات اعتراضی مردم، هشت نفر کشته شدند
[لبخند]
خبر می‌رسد که تعدادی از زندانیان سیاسی دست به اعتصاب غذای نامحدود زده‌اند
[لبخند]
[...]