۱۳۹۰ خرداد ۱۵, یکشنبه

718 - مناطق محروم

«به گواهی شاهدان محلی، بیش از ۹۰٪ مردم این کشور زیر خط سـکس زندگی می‌کنند»