۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۰, سه‌شنبه

707 - مغالطه‌ی دشمن دشمن من

«دشمن دشمن من دوست من است»؛ این یکی از مغالطه‌های مشهور و محبوب است. مثال:
کاسترو دشمن آمریکاست
آمریکا دشمن من است
پس، کاسترو دوست من است

مغالطه‌ی مشهور و محبوب دیگر این است: «انتقاد از دشمنِ دشمن من، دفاع از دشمن است.» مثال:
آمریکا دشمن بن لادن است
بن لادن دشمن من است
پس انتقاد از آمریکا دفاع از بن لادن است