۱۳۹۰ اردیبهشت ۲۰, سه‌شنبه

706 - افاده‌های پست‌مدرن

عبارت «نظر هر کس برای خودش محترم است» قاعدتا بر کسانی صدق می‌کند که قبول داشته باشند «نظر هر کس برای خودش محترم است»؛ پس، منطقا نتیجه می‌شود که «نظر 'هر کس' برای خودش محترم نیست»


+