۱۳۸۹ فروردین ۳۱, سه‌شنبه

528 - دیکتاتوری اکثریت و افاده‌های پست‌مدرن

عزیزم! ای به قربان حرف‌هایت!
دهانت را باز کن
تا شاید همه مسخرگی این جمله را بفهمند که
«نظر هر کس برای خودش محترم است»


[نامه‌ای به یک دیکتاتور]