۱۳۹۰ اردیبهشت ۳, شنبه

698 - با هم بخوابید، نه به هم

از آن که کنارتان می‌خوابد به عنوان بالش استفاده نکنید