۱۳۹۰ فروردین ۳۱, چهارشنبه

697 - مستی و خودارجاعی

اگه یادتون نمیاد که کدوم شب بیشتر از همیشه مست کردین، پس همون شب بیشتر از همیشه مست کردین

منبع: ناشناس