۱۳۹۰ فروردین ۲۳, سه‌شنبه

693 - مغالطه‌ی بی‌ربطی

یکی از روش‌های مفید و مرسوم برای پنهان کردن بی‌ربط‌گویی و مغالطه آن است که بین جمله‌هامان، از «بنابراین» استفاده کنیم