۱۳۹۰ فروردین ۲۱, یکشنبه

692 - خا ور میانه

خا ور میانه عکس رخ یار دیده‌ایم


بعد از تحریر: این مطلب اول لینک منبع نداشت چون فکر می‌کردم مال یکی از دوستانه که نمی‌خواد اسمش پایین مطلب بیاد ولی بعد فهمیدم اصل مطلب مال Enough is not Enough بوده. شرمنده