۱۳۸۹ بهمن ۲۰, چهارشنبه

673 - مردسالاری و نشستن با بدان

اگه نوح به جای پسر، دختر داشت، حضرات عمرا اینقد قضیه رو رسانه‌ای نمی‌کردن