۱۳۸۹ بهمن ۱۴, پنجشنبه

671 - دیکتاتوری با اسانس اصلاحات!

بی‌شک دیکتاتورها دیکتاتور زاده نمی‌شوند اما دیکتاتور می‌میرند