۱۳۸۹ بهمن ۱۲, سه‌شنبه

670 - مانیفست بزرگ

مادام که مردم در وضع قدیم باقی مانده‌اند، مادام که حقوق خود را نشناخته‌اند، مادام که [در جامعه] هیچ روح کلی‌ای وجود ندارد، مادام که قدرت دولت‌مردان محدود نشده است، هر گونه انتخابات عمومی تنها در جهت انحطاط کامل قانون اساسی خواهد بود