۱۳۸۹ آذر ۲۴, چهارشنبه

650 - آدم‌ها و برچسب مصرف انرژی

در خلوت و برای پر کردن سکوت، مجبورید با بعضی‌ها تلویزیون تماشا کنید، بعضی‌ها را ببوسید یا به آغوش بگیرید، با بعضی‌ها شوخی کنید، با بعضی‌ها بحث پیش بکشانید، با بعضی‌ها موسیقی گوش کنید و این جور است که آدم‌های "مهم‌تر" زندگی هر کس آنهایی می‌شوند که می‌توان کنارشان، خلوت را به سکوت برگزار کرد