۱۳۸۹ آذر ۲۷, شنبه

651 - شادی و چربی

می‌دونی! خوش بودن خیلی هم خوب نیست؛ آخرین باری که خیلی خوش و خرم بودم، اندازه گاو شدم؛ نزدیک ۱۱ کیلو چاق شده بودم...