۱۳۸۹ آذر ۱۱, پنجشنبه

646 - قتل موجه و قتل ناموجه! ۲

آیا می‌دانستید؟ اگر به شخصی نگفته باشید که کجا، کی، چگونه و چرا می‌خواهید جانش را بگیرید، اسمش می‌شود «قتل» و اگر گفته باشید که کجا، کی، چگونه و چرا می‌خواهید جانش را بگیرید، اسمش می‌شود «اعدام»


پ‌ن: ظاهرا خدابیامرز کامو یه همچین چیزی گفته قبلا، منبع موجود نیست

+