۱۳۸۹ مهر ۱, پنجشنبه

616 - بچه‌های جنگ و قطعنامه‌ی ۵۹۸

چقدر آموزنده بود! وقتی کلمه‌ی "قطعنامه" و عدد "۵۹۸" رو یاد گرفتیم، نه دیکته‌ی "قطعنامه" رو بلد بودیم، نه می‌تونستیم تا ۵۹۸ بشماریم