۱۳۸۹ مهر ۳, شنبه

617 - وسواس همچون مهارت

معمولا میزان وسواس و دقت زیادی تو کارها، رابطه‌ی معکوس داره با میزان تجربه و مهارت آدم تو انجام اون کار؛ از این دست، می‌شه به گوجه خورد کردن مرد‌ها و لامپ عوض کردن زن‌ها اشاره کرد