۱۳۸۹ شهریور ۸, دوشنبه

604 - وقوف بعد از وقوع

- خوش می‌گذره؟
- نمی‌دونم، معمولا یه ده بیست سال بعد معلوم می‌شه که این روزا خوش می‌گذشته یا نه