۱۳۸۹ مرداد ۱۸, دوشنبه

سیگار پای چپ یک قوزک زرافه‌نویس

از امروز، افتخار زرافه‌نویسی نصیبم شد

با تشکر از زبل‌خان و نایب برحقش معین