۱۳۸۹ تیر ۱۰, پنجشنبه

571 - آکروفوبیا و چتر نجات

[مکان: بالای برجی بلند]
- فکر می‌کردم از ارتفاع می‌ترسی
- نه، از ارتفاع نمی‌ترسم، از افتادن می‌ترسم