۱۳۸۹ تیر ۶, یکشنبه

569 - متن پیام تبریک شادی صدر به مرد زندگی‌اش

کاظ م صـ دیقـ ـی من!
امـ ام جـ مـ عه‌ی موقت تهران من!
روزت مبارک