۱۳۸۹ تیر ۵, شنبه

568 - به بهونه‌ی روز مرد، پدر یا هر چی

به امید روزی که هیشکی خودخواسته پدر یا مادر نشه. شکر خدا آمار کا ن دوم‌های پاره شده و بچه‌های ناخواسته هم اونقد هست که نسل بشر منقرض نشه و به هر کی که دلش خواست یه بچه برسه و یتیم‌خونه‌ها هم تعطیل شن!