۱۳۸۹ تیر ۴, جمعه

567 - فیتیش جامه‌دری در عرفان عملی

روزی مریدی نزد کلاغی رفت. کلاغ گفت قــــااار! و مرید فی‌الحال جامه درید و سر به صحرا نهاد