۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۱, شنبه

535 - مرگ بر این زندگی

این صدای ناقوس مرگ کیست؟ که مرگ هر "انسان" از جان ما می‌کاهد

[استاد علی محمد حق‌شناس درگذشت*]