۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۳, دوشنبه

536 - هما تاخیری

به نظرم شرکت "هواپیمایی ملی ایران"، با استفاده از تجربیات گذشته‌ش، اگه بزنه تو کار تولید کـ.ـانـ.ـدوم تاخیری، کارش می‌گیره، بد