۱۳۸۸ بهمن ۱۵, پنجشنبه

486 - داستان راسـتــ(ـان)

یکی بود یکی نبود. یه روز یکی بود که یکی دیگه رو فقط واسه رابطه‌ی جـ.ـنـ.ـسی می‌خواست. خلاصه که واقعا آدم بدی بود و یه عمر به خوبی و خوشی با هم زندگی کردن