۱۳۸۸ بهمن ۱۶, جمعه

487 - مسنجرهای ما

آن کس که از صورتکی زرد و خندان می‌ترسد
با چهره‌های سرخ غران چه می‌کند؟