۱۳۸۸ بهمن ۳, شنبه

478 - خاطرات بچگی

[بچه بشین درستو بخون! تو حمال بشی یا دکتر که به حال من فرقی نداره!]

معلوم هم نشد چرا بابا ننه‌ها، آینده‌ی ما رو اینقد سیاه-سفید می‌دیدن