۱۳۸۸ دی ۲۶, شنبه

474 - عشق‌های صهیونیستی به روایت کیهانی

تحت تاثیر رسانه‌های صهیونیستی
تیرِ مژگانش را در کمانِ ابرویش گذاشت و خون به پا کرد