۱۳۸۸ دی ۲۷, یکشنبه

475 - مغالطات ‌جـنـسـیـتی

- مبارک باشه! بچه‌تون پسره
- ای بابا! پسر-دختر بودنش که مهم نیست؛ چیزشو قطع کنین