۱۳۸۸ دی ۲۱, دوشنبه

472 - واجبی مکروه

با قرائت گزارش کمیته‌ی ویژه‌ی مجلس و مطرح شدن نام قـا‌ضـی مر‌تـضـوی به عنوان مقصر پرونده‌ی کـهـریـزک، بازگشت دوباره‌ی "واجـبی" را به صدر اصطلاحات سیاسی کشور، تبریک می‌گوییم

با تشکر
سندیکای پشم‌تراشان