۱۳۸۸ آذر ۲۲, یکشنبه

454 - برزخ کلمات

همیشه یه حالت بدتر هم هست

[ظاهرا هیچ وقت نمی‌شه فهمید این جمله امیدوارانه‌اس یا مأیوسانه]