۱۳۸۸ آذر ۲۳, دوشنبه

455 - تاملات نابهنگام ۱۰

اگر معلوم شود که همه‌ی خوراکی‌ها سرطان‌زا هستند، رژیم غذایی مردم تغییری می‌کند؟