۱۳۸۸ آذر ۲۰, جمعه

453 - اولویت مانکن‌ شدن بر دموکراسی

جدیدترین پژوهش‌ها نشان می‌دهد در سال 88، میانگین وزن مردم ایران به سبب گسترش ورزش دو میدانی، پنج کیلوگرم کاهش یافته است