۱۳۸۸ آبان ۱, جمعه

410 - تاملات نابهنگام ۱

قوانین اخلاقی باید کلی و ضروری باشن؟ مثلا دورویی حتی برای سنگک خاشخاشی هم بده؟