۱۳۸۸ مهر ۳۰, پنجشنبه

409 - ماشین مکان

فنی منی ردیفه فقط یه دس تودوزی می‌خواد آخه ماله یه خانوم دکتر بی‌مکان بوده که باهاش می‌رفته دکتربازی