۱۳۸۸ مهر ۲۸, سه‌شنبه

408 - نیست‌ها

نبود جنگ صلح نیست
نبود غم خوشی نیست
نبود اشتباه درستی نیست
نبود نیاز کامیابی نیست
نبود قحطی فراوانی نیست
نبود هرج و مرج قانون نیست
نبود جدیت شوخی نیست
نبود سکوت ترانه نیست
نبود حماقت شعور نیست
نبود مرض سلامت نیست
نبود سرپیچی اطاعت نیست
نبود نفرت دوستی نیست
نبود یاس امید نیست
نبود غوغا آرامش نیست
نبود عزا شادی نیست
اصلا « نبود» چیزی نیست