۱۳۸۸ مهر ۲۲, چهارشنبه

404 - انقلاب به صرف شام

در انتهای شب
انقلاب فرزندانش را خورد
فرزندان انقلابشان را خوردند
و دیگران
خورده‌های شب پیش را
قی کردند