۱۳۸۸ مهر ۲۱, سه‌شنبه

403 - گزین‌گویه‌ها 10

بهترین ملاک برای شناختن انسان‌ها قانونی است که به آنان اجازه‌ی وحشیگری بدهد

گزین‌گویه‌ها 9