۱۳۸۸ مهر ۲۳, پنجشنبه

405 - اخبار انتقادات

...این مر‌جـع تقـلید در انتقاد از دولـت افزود: «موضوع وزارت زنان شاید در حال حاضر به حضور یک زن محجبه در دولت بینجامد اما ممکن است در آینده خانمی با روسری بیاید و دیگر چادر نداشته باشد [...] این یک سنت‌شکنی در تاریخ ۱۴ قرن اسلام است [...] چه ضرورتی دارد که یک زن از صبح تا شب با مردم در تماس باشد»*
در این راستا به بانوان پیشنهاد می‌شود از این پس، وقت خود را با پرندگان، خزندگان، آغازیان، گیاهان غیراستوانه‌ای و اشیاء مسطح بگذرانند