۱۳۸۸ تیر ۲۵, پنجشنبه

330 - گزین‌گویه‌ها 9

آن که در شب تاریک یا تنهایی جنگل ترانه‌ای زمزمه می‌کند، نه از دل خوشی که از سر ترس می‌خواند


گزین‌گویه‌ها 8