۱۳۸۸ شهریور ۲۱, شنبه

374 - You May Now Boos the Bride

- همه شواهد علیه شماست و لذا در این لحظه شما رو زن و شوهر اعلام می‌کنم
- نــــ...ـــه! من بی‌گناهم
- ساکت! متهم رو سریع به خونه‌ی بخت تحویل بدید