۱۳۸۸ شهریور ۲۰, جمعه

373 - N‌‌u‌‌clear D‌o‌g‌g‌y St‌y‌le

در راستای اتخاذ سیاست فعال در مسئله اتمی، دولت دسته‌ی پیشنهادی‌اش را حواله‌ی 1+5 کرد *

پ‌ن: از پوزیشن و میزان ا‌ر‌گـا‌سـم 1+5 خبری در دست نیست