۱۳۸۸ مرداد ۲۸, چهارشنبه

356 - گم کردن سوراخ دعا

ماست و خیارو ریخت تو ماهیتابه‌ی پر از روغن داغ
با این استدلال که «منشاء همه‌ی کشف‌های بزرگ یه کار احمقانه بوده»