۱۳۸۸ مرداد ۲۷, سه‌شنبه

355 - شاعرانه‌ها 2

دخترانِ عشق‌های دور
دخترانِ رفت و آمد
در میدان انقلاب
دخترانِ شهر
پـسـتـا‌نتا‌ن کدام شما
پـسـتـا‌نتا‌ن کدام
- بگویید! -
گل داده نهان در بهار بلوغم؟

شاعرانه‌ها 1