۱۳۸۸ مرداد ۲۶, دوشنبه

بی‌اعتمادی ملی در صبحگاه 26 مرداد 88

توقیف شد
بخشی از شماره‌ای که هرگز به چاپ نرسید دانلود

تکمیلی: گفتن اعتماد ملی فردا (سه شنبه) چاپ می‌شه *

تکمیلی برای دوستان: بالاخره "عشا" رفت و نرسیده مصاحبه کرد! *